Chronische pijn heeft bijna altijd een negatieve invloed op het dagelijks leven: op de activiteiten die je onderneemt en op hoe je je voelt. Soms is daar iets aan te doen. Hulpverleners kunnen soelaas bieden, maar patiënten kunnen zelf ook veel doen aan een betere kwaliteit van leven. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelden Spierziekten Nederland en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem een online cursus 'Omgaan met pijn'. De cursus is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaard Chronische Pijn en is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en pijnspecialisten uit diverse centra. 


Start pc-versie | Start tablet-versie