De cursus Mantelzorg – zorgen voor een ander, zorgen voor jezelf is voor alle mantelzorgers - en vooral voor die mantelzorgers die al maanden, al jaren in touw zijn. Want het wordt er in de loop van de tijd lang niet altijd makkelijker op, zowel fysiek als emotioneel.


Demo | Meer info | Inschrijven Start |